niewe auto 777


Autorijschool Fleur

Voor een vlotte en veilige rijopleiding


De Tussentijdse Toets

Heb je last van examenstress ?  dan kan je overwegen om een Tussentijdse toets te doen, ofwel een proefexamen.
Door het doen van een Tussentijdse toets vergroot je de slagingskans voor het examen aanzienlijk.

Volgens het CBR hebben examenkandidaten die eerst zo’n toets hebben gedaan een grotere kans om te slagen, hun slagingspercentage ligt rond de 60 procent, tegen 47 procent voor leerlingen die zo’n toets níet hebben gedaan.

Een tussentijdse toets verloopt als een echt praktijkexamen met een examinator van het CBR .
Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.

Je instructeur rijd mee, en na afloop krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden.
Als je de bijzondere verrichtingen goed uitvoert krijg je vrijstelling voor dit onderdeel bij het eerste examen.

De Tussentijdse Toets word op ongeveer 75% van de rijopleiding afgelegd bij het CBR in Leiden.
Uit onderzoek blijkt dat een Tussentijdse Toets je slagingslans voor het examen aanmerkelijk vergroot.

Benodigde documenten voor deelname aan de Tussentijdse Toets zijn:

  1. Geldig Theoriecertificaat.
  2. Geldig Identiteitsbewijs.
  3. Ingevuld Zelfreflectieformulier.