niewe auto 777


Autorijschool Fleur

Voor een vlotte en veilige rijopleiding


De Tussentijdse Toets

Door het doen van een Tussentijdse Toets vergroot de slagingskans voor het eindexamen aanzienlijk.

Je kan wennen aan de examensfeer en als je de bijzondere verrichtingen goed uitvoert krijg je vrijstelling voor dit onderdeel bij het eerste examen.

Een tussentijdse toets verloopt als een echt praktijkexamen met een examinator van het CBR . Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.
Je instructeur rijd mee, en na afloop krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden.

De Tussentijdse Toets word op ongeveer 75% van de rijopleiding afgelegd bij het CBR in Leiden.
Uit onderzoek blijkt dat een Tussentijdse Toets je slagingslans voor het examen aanmerkelijk vergroot.

Benodigde documenten voor deelname aan de Tussentijdse Toets zijn:

  1. Geldig Theoriecertificaat.
  2. Geldig Identiteitsbewijs.
  3. Ingevuld Zelfreflectieformulier.