Autorijschool

 

De Tussentijdse Toets

 

De tussentijdse toets is een rijtest die verloopt als een echt examen.

Een examinator van het CBR beoordeeld tijdens de Toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld.
Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.
Je instructeur rijd mee, en de toets duurt even lang als een examen. 

Na afloop van de toets krijgt je van de examinator en je instructeur een advies van de onderdelen waaraan je nog moet werken.

Wennen
Omdat de Toets het zelfde verloopt als het examen, weet je precies watje straks tijdens het examen kan verwachten.
De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie.
Nervositeit word zo bij kandidaten weggenomen.

Vrijstelling
Je kan voor het onderdeel bijzondere verrichtingen, zoals keren, parkeren of bochtje achteruit vrijstelling verdienen op het eerstvolgende rijexamen.
Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen.

Wel moet je over de bijzondere verrichtingen een positief advies krijgen. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat een tussentijdse toets de kans op slagen aanmerkelijk vergroot.