THEORIE – EXAMEN

Om straks veilig en verantwoord aan het verkeer deel te nemen
 is het belangrijk om de theorie goed onder de duim te krijgen.  

Je moet een theorie-examen afleggen voordat je een praktijkexamen kan doen.
Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen.
Gevaarherkenning:
25 vragen, waarvan 13 goed beantwoord moeten zijn, 8 seconden antwoordtijd per vraag.
Kennis. 
12 vragen, waarvan 10 goed beantwoord moeten zijn, 7 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel.
Inzicht:
28 vragen waarvan 25 goed beantwoord moeten zijn,15 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel.
Op het uitslagformulier wordt uitgelegd hoe goed je elk examenonderwerp beheerst.
Dit uitslagformulier krijg je zowel na afloop van het examen op het scherm te zien als ook per e-mail toegezonden. Groen betekent dat je het onderwerp volledig beheerst. Geel betekent dat je het onderwerp wel voldoende beheerst, maar nog wel fouten maakt en rood betekent dat je het onderdeel onvoldoende beheerst.
Aan het einde van het CBR theorie-examen krijg je de fout beantwoorde vragen niet meer te zien en kun je ze niet meer nakijken.
De kosten voor het theorie-examen (auto) bij het CBR zijn:  €. 34,50
Wanneer je een individueel examen wilt doen, kost dit:  €. 87,45